Pienyrittäjän puheenvuoro ”Vastuullisuus tuloksen tekemisen keinona”

Liiketoimintamme näkökulmasta sosiaalinen ja taloudellinen vastuu ovat erittäin merkittäviä huomioitavia. Mitä sosiaalinen ja taloudellinen vastuunkanto sitten tarkoittaa meillä? Jotta voimme tuottaa asiakkaillemme erinomaisen palvelun, on ihmisten voitava hyvin, on oltava osaamista ja tahtotila kehittää tekemisen tapoja. Miten näiden asioiden toteutuminen varmistetaan?

 

Toimiva viestintä on usein se, mikä takaa jatkuvuuden. Lähdenkin aina sidosryhmäyhteistyössä siitä, että sovitaan viestinnästä. Minun tulee varmistaa, että viestintä on sisällöltään laadukasta ja oikea-aikaista, ja että viestin vain sovituissa asiointikanavissa. Asiat ovat pielessä, mikäli sidosryhmät miettivät missä mennään ja joutuvat kysymään.

 

Sidosryhmäyhteistyön säännöllisyys on myös varmistettava läpi projektin. On myös oltava aikaa kiireellisille tapaamisille. Kalenteri ei saa siis olla liian täysi. Hyvään johtamiseen kuuluu, että kalenterissa on aina aikaa äkilliselle ennalta-arvaamattomalle. Kysynkin, että onko sinulla monta tuntia ensi viikolla aikaa sellaiselle, jota et voi tietää tapahtuvaksi tänään? Vai joudutko sanomaan FULLY BOOKED?

 

Toimintaympäristön muutos on jatkuvaa meidänkin alallamme. Ennakoimme muutosta seuraamalla markkinaa, kouluttautumalla, kehittämällä toimintamme eri osa-alueita ja kokeilemalla uutta. On osattava muuttaa tapoja toimia ja välillä on mentävä epämukavuusalueille. Välillä on myös epäonnistuttava, jotta löydetään paras tapa toimia.

 

Panostamme hyvinvointiimme eri keinoin. Ensimmäisenä nostan esille työhön opastamisen- ja perehdyttämisen mallimme sekä uuteen projektiin perehtymisen mallin. Nämä kokonaisuudet ovat ne asiat, joilla varmistamme palvelumallimme toteutumisen. Samalla myös opimme tuntemaan toisemme ja varmistetamme sen, että jokaisella osapuolella on tahtotila rakentaa hyvää työilmapiiriä. Hyvä työilmapiiri varmistaa sen, että aikaa käytetään oikeisiin asioihin. Hyvä työilmapiiri pitää sisällään kriittisen rakentavan keskustelun. Aina ei voi olla samaa mieltä. Työilmapiirin pitää olla salliva. Toinen tärkeä keino varmistaa hyvinvointi on fyysisen hyvinvoinnin varmistaminen. Tähän jokaisella meistä on omat keinonsa. Suosittelen myös vahvasti tekemään lyhyempää työpäivää, sen sijaan että istuttaisiin kahdeksan tuntia tietokoneen edessä ja luuri korvassa. Olen havainnut, että työtehokkuus on huipussaan, kun tehdään vähän vähemmän työtunteja.  

 

Osa työhön opastamista ja perehdyttämistä sekä uusiin projekteihin perehtymistä on laadunseuranta. Laatu ei ole erillinen asia, jota silloin tällöin tarkastellaan, vaan se on meillä kokoaikaista. Ilman laatua ei tulosta, jota voisi seurata ja analysoida. Niin yksinkertaista!

Miten muuten vastuullisuus näkyy toiminnassamme? Monellakin tapaa, mutta vastuullisuustekoja avatessa on tärkeää muistaa nostaa merkittävimmät tekijät liiketoiminnan näkökulmasta esille. Kaikki muut asiat ovat myös toki hyviä ja tärkeitä, mutta kuten liiketoiminnassakin, niin myös vastuullisuudessa tulee keskittyä olennaiseen. 

0
Feed

Jätä kommentti